МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - ОБЩА

Потребителски аватар
Uncle Dido
Почетен Администратор
Мнения: 3710
Регистриран: 03 юни 2008 16:42
Репутация: 2
Местоположение: София, но е от Бургас

МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - ОБЩА

Мнение от Uncle Dido » 01 сеп 2010 20:16

Моторните масла се класифицират по двете им основни характеристики:
-вискозитет
-експлоатационно равнище


За вискозитета в целия свят е приета класификацията по SAE. За експлоатационното равнище съществуват две класификации:

- на Американския петролен институт (API);
- на Европейските автомобило производители(ССМС);

1. Класификация по SAE (Общество на автомобилните инженери).

По тази класификация моторните масла се разделят на 10 вискозитетни класа: 6 зимни, означени с буквата W и цифрите 0, 5, 10, 20, 25 (0W, 5W, 10W, 25W) и 4 летни, означени с цифрите 20, 30, 40 и 50.

Критериите за принадлежност към съответния клас на зимните масла са два:

- динамичният вискозитет, определен в специални апарати, симулиращи въртенето на коляновия вал в лагерите, и изпомпването на маслото от картера до отделните точки на смазване. Температурите при които се извършва това определяне, са различни за всеки зимен клас, но всички са отрицателни. Така например за маслото 5W те са –25градуса и –30 градуса по Целзий, а за маслото 15W- най-подходящото и най-използваното в нашата страна е – 15градуса и – 20 градуса по Целзий. Това означава, че при тези температури нормалния динамичен вискозитет гарантира оптимално съпротивление при първоначалното завъртане на коляновия вал, както и че е гарантирано бързо изпомпване на маслото до отдалечените точки.
За летните масла критерият за принадлежност към съответния клас е кинематичният вискозитет , определен при 100 градуса по Целзий за всички класове. Колкото цифрата с която маслото се означава е по голяма, толкова маслото е по-гъсто и може да се използва при по-високи температури. В нашата страна при лятна експлоятация най-подходящи са едносезонните масла от клас 30 и всесезонните масла от клас 40.

ВСЕСЕЗОННИТЕ МАСЛА – са тези, които могат да се използват целогодишно, се означават с дроб. Числителят показва зимния вискозитетен клас а знаменателят-летния(пример 15W40).
За прецизност следва да се отбележи, че зимните и всесезонните масла имат гарантиран минимален кинематичен вискозитет при 150 градуса Целзий. По този начин е гарантирана без аварийната експлоатация на автомобила при високи температури.

2. Класификация по (API) Американски петролен институт.

Към средата на 60-те години Американски петролен институт въвежда класификационна система с кодови букви, означаващи така нареченото експлоатационно ниво. Тази класификация може да се допълва с нови типове масла, като се отчита изменението на конструкцията и условията на експлоатация на съвременните двигатели.

МАСЛАТА ЗА БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ се обозначават с буквата S. Първият експолоатационен клас –SA, е бил за моторно масло без присадки. С течение на годините буквите са се придвижвали по азбуката- SB, SC, SD, SF, и сега отчитат повишаването на качеството на маслата. Днес в света е постигнато експлоатационното ниво SG с маслото на Visco 2000 Plus, което отговаря на най-модерните изисквания към този род продукти. То е подходящо както за бензинови така и за дизелови двигатели със стандартно захранване или с свръх пълнене, въобще за всеки вид двигател. Най-новото масло, маслото с експлоатационен клас SH, все още се произвежда от фирмата “BP” с марка Visco 5000. В скоро време се очаква и други фирми да поснат на пазара масло със същото експлоатационно качество.

МАСЛАТА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ се обозначават с буквата С, а втората буква означава експлоатационното ниво. Днес марките СА и СВ са вече остарели. Маслото с експлоатационен клас СС е въведено на пазара към средата на 60-те години и все още се използва при двигателите с стандартно захранване. Маслата за дизелови двигатели от клас CD са предназначени от умерени до тежки режими на работа, те защитават двигателя от ниско температурни отложения и са подходящи за турбо двигатели. Маслата СЕ, най-модерната категория, покриват тежките изисквания на такива фирми като “МАК”, “КАМИНС”, “ВОЛВО”, “МЕРЦЕДЕС” и др. Маслото Visco Diesel, продавано в България, е с най-високия експлоатационен клас –СЕ.

3. Класификация на Европейските автомобило-производители (ССМС). Освен нормите на (API) Американски петролен институт, съществуват и новите норми на Обществото на Европейските автомобило-производители (ССМС). Тези норми отразяват едно по-високо на минималните експлоатационни изисквания към моторните масла. Комитет е обосновал тези нови норми с по-тежките работни режими в Европа и с някой конструктивни особенности. При тях се отчитат: удължени интервали на смазване, повишени температури на маслото, променени качества на горивата, както и новото развитие на горивата, както и новото развитие на на двигателите. Класификациите на ССМС са пригодени към американските методи на изпитания, но са допълнени с европейски изпитания. Нивата се означават пак с букви G за бензинови двигатели и D- за дизеловите.

Нивата на маслата за БЕНЗИНОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ са следните:
G4(заменяща G2)- обикновени моторни масла без характеристиките за лесно студено пускане и икономия на гориво. Сравнява се с “SG” по API.;
G5 (заменяща G3)- масла за лесно студено пускане и повишени натоварвания за всички климатични условия, както и за икономия на гориво. Сравнява се с “SH” по API.

Нивата на маслата за ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ са следните:

D4 (заменяща D)- моторни масла за всички видове товарни дизелови автомобили с и без турбо и удължени срокове на смяна на маслото, работещи при най-тежки условия на експлоатация. Сравнява се СЕ по API.

PD2 (заменя PD1)- за всички дизелови леки и лекотоварни автомобили с и без турбо.

Съгласно изискванията на международните стандарти, на всяка опаковка моторно масло освен търговското наименование, се изписва и техническото наименование на маслото по съответните класификции. Върху тубичката може да открием цифрените и буквените означения на вискозитетната класификация по SAE и на класификацията по експлоатационно равнище- по API или ССМС.
Например маслото с означения SAE 15/W40, APISG/CD е масло, което може да се употребява в температурния интервал от –20 до +35градуса по Целзий във всички видове автомобили с бензинови двигатели и леки и лекотоварни автомобили с дизелови двигатели, включително и турбо.

1. Предназначение и задачи на моторното масло.
2. Видове моторни масла според техният състав и произход.
- Минерални
- Полусинтетични
- Хидрокрек
- Напълно синтетични
3. Класификация на маслата
- Вискозни класове (SAE)
- Качествени класове (ACEA, API)
4. Какво масло да изберем?

________________________________________________________________
1. Предназначение и задачи на моторното масло.

За какво всъщност служи маслото в двигателя? Очевидният отговор е, за да смазва. Формулирано по-точно, най-важната функция на маслото е да предотвратява прекия контакт между две метални повърхности. Това се осъществява посредством образуването ма маслен филм между контактуващите повърхности. Дебелината и свойствата на този филм зависят пряко от състава на маслото и условията на средата.

Втората много важна функция на маслото е да отвежда топлината, образувана при триенето на повърхностите, както и от други процеси в двигателя (горене, нагнетяване на въздуха).

Третата важна функция на маслото е да поема и задържа в суспензия различни вещества, образуващи се като странични продукти от работата на двигателя - нагар, окиси, киселини и тнт. Това е основният показател по който се различават дизеловите от бензиновите масла, защото отпадните продукти при двата типа двигатели са доста различни. Например, към дизеловите масла се предявява повишени изисквания за неутрализиране на киселини, които в дизеловите двигатели се образуват в по-голяма степен, например от нафта с високо съдържание на сяра.
Почистващата функция на маслото се подобрява в голяма с използването на специални добавки.

2. Видове моторни масла според техният състав и произход.

Най-общо, по произход маслата се делят на минерални и синтетични, като има и междинни категории, като полусинтетични и хидрокрек.

Минералните масла се произвеждат от т.нар. базово масло, към което всеки производител добавя съответен пакет от адитиви с цел подобряване на свойствата му. Така например от single grade (виж по-долу) базови масла се получават multy grade маслата. Адитивите подобряват още и основните функции на маслото, посочени по-горе. Недостатък на тези масла е, че в определен момент действието на адитивите се изчерпва. Затова тези масла не се използват в новите двигатели с удължени сервизни интервали. Нищо не пречи обаче да се ползват в нормални двигатели, като се спазват обаче правилата за редовна смяна на маслото. Минералните масла са и най-евтини.

Синтетичните моторни масла, които се срещат на пазара, независимо от името си също са петролен продукт. Те се получават обаче от най-чистития продукт на фракционирането на петрола - газта (пропан и бутан). Чрез синтез, от газта се получават полиалфаолифини (Polyalphaolifins или ПАО), които са основата съставка по която едно синтетично масло се различава от минерално.
ПАО подобряват значително вискозитета при различни температурни режими. Също така ПАО са химически по-стабилни от съставките на минералното масло и са по-малко склонни да образуват агресивни разпадни продукти.
Разбира се, ПАО не са единствената съставка на синтетичното масло, но за други няма да става дума за сега.
Значи с прости думи, синтетичните масла са създадени да си вършат работата, без да носят ненужните или дори вредни качества на минералните масла. Също така е възможно постигане на качества, които са непостижими с минералните масла.
Недостатък на тези съставки е известната им агресивност към някои материали използвани в маправата на уплътнения и гарнитури (примерно корк). От много години обаче производителите не използват такива материали.

Полусинтетичните масла, както се разбира от името им, са нещо средно. Накратко, това са минерални масла с добавка на съставки, характерни за синтетичните масла, като ПАО например.

Има и още една категория масла, за които производителите упорито се опитват да ни убедят, че са синтетични. Т.е. не, че ги наричат директно "синтетични", щото ще ги пляскат през ръцете, но примерно слагат имена на продукта, които подсказват, че това е синтетика (примерно нещо от типа "едикакво си Syntec").
Става въпрос за т.нар Хидрокрек масла. Хидрокрекинга е химичен процес при който съставките на минералното масло се модифицират тотално с цел да се подобрят качествата им. С две думи, това са минерални масла, макар и с по-добри качества от обикновените минерални. Чрез хидрокрек производителите постигат свойства, каквито до скоро бяха възможни само с напълно синтетични масла, а в някои случаи могат дори да превъзхождат чистата синтетика.

Всички тези масла (минерални, синтетични и тнт) могат напълно свободно да се мешат едно с друго. Казвам това, защото все още се намира някой да каже - А няма ли да се пресекат? Не, няма да се пресекат. Затова са всички тези стандарти. Може да стане обаче друго - купили сте двигател каран 10 години с евтино минерално масло, при лоши условия, слаба поддръжка и тнт. Сега обаче е ваш и искате да му сложите най-доброто масло. Наливате качествената синтетика и какво става - всичките нагари, утайки и боклуци, останали от небрежната употреба сега изведнъж почват да се отмиват (хубавото масло освен всичко друго и почиства добре) и да се вдигат на парцали, да задръстват филтъра и други мазала. Затова, задължително преди преминаване към синтетично масло, трябва да се направи промивка на вдигателя! Има много начини за това, но сега няма да се спираме на тях.
Освен това, при доста стари двигатели винаги има риск да се окаже, че някои от уплътненията не са съвместими със синтетиката и да рукне като лейка. За Мерцедесите от 124 насам, мога да гарантирам, че няма такива проблеми.


3. Класификация на маслата.

Тука идваме на най-важната от практична гледна точка част.
Защо? Защото какво се получава - отивате в магазина за масла и там заварвате камари с туби с най-различни етикети, кой от кой по-шарен и по-обещаваш. Какво трябва да правим в такъв случай? Ами най-добре е напълно да се игнорира предния (шарения) етикет на тубата и да забием поглед в задния такъв.
Каква информация намираме там?
Първото нещо, което виждаме, може би още от предния етикет е т.нар. вискозен индекс по SAE (Society of Automotive Engineers), който изглежда като нещо такова: 15W40, 5W30, 0W40, 20W50, 10W60 и тнт.
Има много теории какво точно означават самите цифри и сега няма да се спирам на това, защото по-важно е как да се тълкуват означенията.
Накратко - цифрата преди "W" (като Winter) e за вискозитета на студено. Колко студено, няма значение, това е вискозитета, който е важен, когато двигателят е студен. Като оставим конструкцията и състоянието на двигателя, както и външните условия, този вискозитет е най-важният фактор, който определя колко време двигателят ви ще работи без масло, след като го запалите сутрин. А това е моментът който води до най-голямо износване на двигателя. Всъщност от това идва може би 90% от износването, особено при двигатели подложени на чести студени стартове и особено в студени климатични пояси.
Колкото е по-ниска цифрате преди "W", толкова маслото е по-течливо при ниска температура, толкова по-лесно и бързо се изпомпва до местата, където е необходимо. Допълнителен бонус през зимата е по-лесното палене на двигателя, тъй работата по изпомпвнането на маслото и пличкането му из картера и по-малка. Тази работа иначе се вади от мощността на стартера, която хич не е много.
Само за информация, има и т. нар. mono grade масла, като W30 да речем. Това означава, че няма специални добавки за намаляване на вискозитета на студено. Такива масла вече не се използват в леките автомобили, но могат да се използват в тежкотоварни или промишлени дизели.

Така, двигателят е отдавна запален и карате вече повече от половин час. Това обикновено означава, че двигателят е достигнал работната си температура. Работна температура в случая трябва да включва и температурата на маслото. Защото то се загравя много по-бавно от охладителната течност да речем.
С повишаване на температурата в двигателя, вече започва да играе цифрата след "W", a именно, вискозитетът на горещо (по принцип се тества при 100°C). Повишената течливост, която се търсеше при студения старт, тука вече е нежелателна, защото горещото масло си е течливо и без това. Маслото трябва да има определен минимален вискозитет иначе не може да си върши работата! Колко точно да е този вискозитет е казано от производителя на двигателя. Обикновено производителите допускат известни вариации във вискозитета, което ни дава по-голяма свобода в избора на масла.

Но как да тълкуваме например следните визкозитети:
0W40, 5W40, 10W40, 15W40. Тези означения означават, че при достигане на работна температура, тези масла ще са с приблизително еднакъв вискозитет. Т.е. след като загрее, на двигателят ще му е все тая кое от тези масла сте му сипали (но само от гледна точка на вискозитета). Ако подберем масло с по-нисък "студен" вискозитет обаче, ще облекчим значително двигателят в първите минути след старта.

SAE класификацията по вискозитета обаче не е единственото, което трябва да се гледа при избора на масло.
На всяко масло, продавано на европейския пазар, има още най-малко едно означение, а често даже две или повече.
Това, са така да ги наречем, качествените класове по различни системи. Европейската система носи името на асоциацията на Европейските автомобилни инженери ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles). Тя е аналог на системата на Американският петрологичен институт (API).
Докато SAE индекса се занимава основно с един от показателите на маслото (вискозитета), тези две системи оценяват маслата по-генерално, по повече показатели. Така се формират отделни класове, които казват съответното масло за какво е подходящо.
ACEA класовете са следните - от А1 до А3 за масла за бензинови двигатели (не съм сигурен дали не излезна и А4 стандарта вече); В1 до В4 за дизели за леки автомобили; и Е1 до Е3 за промишлени и тежкотоварни дизели.
Ето ги и сами те класове (копирам ги на англйски, мисля, че и така са ясни):

A1 Fuel Economy Petrol
A2 Standard performance level
A3 High performance and / or extended drain

B1 Fuel Economy diesel
B2 Standard performance level
B3 High performance and / or extended drain
B4 For direct injection passenger car diesel engines

E1 Non-turbo charged light duty diesel
E2 Standard performance level
E3 High performance extended drain
E4 Higher performance and longer extended drain
E5 (1999) High performance / long drain plus American/API performances.

Индекса може да е последван и от годината на приемане на съответния стандарт, примерно А3'96.

Подобна е и API класификацията.
Със "S" се означават класовете за бензинови двигатели, а с "C" за дизели

Бензинови двигатели:

Стандарт: Статус: Предназначение:

SL Актуален За всички съвременни автомобили. Въведен 2001.
SJ Актуален За всички съвременни автомобили произведени преди 2001.
SH Остарял За двигатели произведени преди 1996
SG Остарял За двигатели произведени преди1993
SF Остарял За двигатели произведени преди 1988
SE Остарял За двигатели произведени преди 1979
SD Остарял За двигатели произведени преди 1971
SC Остарял За двигатели произведени преди 1967
SB Остарял За по-стари двигатели. Да се използва само по специална преподъка от производителя.
SA Остарял За още по-стари двигатели без големи натоварвания.Да се използва само по специална преподъка от производителя.


Масла за дизелови двигатели

CI-4 Статус: Актуален.
Въведен през 2002 за бързооборотни 4-тактови двигатели. Подходящ за двигатели с рециркулация на изгорелите газове (EGR). Подходящи при използване на гориво с ниско съдържание на сяра (до 0,5%, каквото е от няколко години в Германия). Може да замества CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4, когато последните са препоръчани от производителя.


CH-4 Статус: Актуален
Въведен през 1998 за бързооборотни 4-тактови двигатели. Подходящи при използване на гориво с ниско съдържание на сяра (до 0,5%). Може да замества CD, CE, CF-4 и CG-4, когато последните са препоръчани от производителя.

CG-4 Статус: Актуален
Въведен през 1995 за бързооборотни силнонатоварени 4-тактови двигатели.СН-4 маслата са особено подходящи при исползване на гориво със ниско съдържание на сяра (до 0,5%). Изисква се за двигатели покриващи стандартите за изгорели газове от 1994. Може да замества CD, CE и CF-4, когато последните са препоръчани от производителя.


CF-4 Статус: Актуален
Въведен през 1990 за бързооборотни 4-тактови двигатели с турбо- и атмосферно- пълнене. Може да се използва вместо CD и CE маслата.


CF-2 Статус: Актуален
Въведен през 1994 силно натоварени двутактови двигатели. Може да се използва вместо CD-II.


CF Статус: Актуален
Въведен през 1994 за офроуд, индиректно-впръскващи и други дизели, вкл. и такива използващи гориво с над 0,5% сяра (каквото е в България). Може да се използва вместo CD.


CE Статус: Остарял
Въведен през 1987 за бързооборотни 4-тактови двигатели с турбо- и атмосферно- пълнене. Може да се използва вместо CC и CD маслата.


CD-II Статус:Остарял
Въведен 1987 за двутактови двигатели.

CD Статус:Остарял
Въведен 1955 за определени атмосферни и турбо двигатели.

CC Статус:Остарял
Въведен 1961 за всички дизели.

CB Статус:Остарял
Въведен 1949 за средно натоварени двигатели.

CA Статус:Остарял
Въведен 1940 за леко натоварени двигатели.


4. Какво масло да изберем?
Така, значи как трябва да изглежда едно модерно масло? Ами трябва отзад да пише, че отговаря най малко на ACEA A3/B3 и на АPI CF. За дизелите специално в България е препоръчително маслото да отговаря точно на API CF, а не на някой от по-горните класове. Това изобщо не е компромис, защото в тази категория се включват най-добрите и модерни масла на Castrol, Mobil и тнт.
Последна промяна от Akima на 17 яну 2016 20:07, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Закачена тема.

Потребителски аватар
Bass_Man
Мнения: 5517
Регистриран: 15 сеп 2007 20:38
Репутация: 22
Местоположение: София

Мнение от Bass_Man » 01 сеп 2010 21:43

Дидо ако искаш добави го това при синтетичните масла и после го делни ?

Синтетичните масла са технологично създадени от три основни групи :

PAO (ПАО - полиалфаолефини ) - създадени от обработката на петролни продукти . Базова група IV силно миещи и издръжливи , силни разтворители на някой материали , не полярни . Може да се срещнат и , като естери .

Естери , полиестери , полигликол , алкохоли и всичко останало , което не е петролно . Обикновенно създадени от обработка на растителни видове . Базова група 5 , силно миещи и издръжливи , не са агресивни , като петролните , могат да бъдат и полярни . Много рядко се ползват , като базови масла . В повечето случай се ползват , като добавки/подобрители/стабилизатори на по-нисък клас масла . Интересното е , че различните видове естери имат съвсем различни характеристики . Едни се поляризират силно и залепват по метала , други провеждат много добре топлина , други пък мият много добре и тн. Част от естерите влизат в състава на маслата , като EP ( extreme preassure - екстремно налягане ) добавки .

Хидрокрек - силно модифицирани минерални масла . Група III . Те могат да се наричат синтетични само в САЩ . При добрия процес на обработка могат да достигнат качествата на ПАО .

Лично мое мнение , че 99% процента от "магическите" добавки , които правят безгранични чудеса са основани на силно полярни естери . Разбира се тези , които са с молибден , сяра , мед , керамика , карбон , тефлон , цинк , фосфор и тн са си отделен случай . Когато те влизат във формулата на маслата са под името AW ( anti-wear / против износване ) или EP добавки .

Естерите намират много голямо приложение в бойната авиация през втората световна война . И още тогава на високонатоварените самолетни двигатели маслото се е сменявало само ако се ремонтира двигателя . Така , че това с дългите интервали на експлоатация не е от вчера .

В повечето модерни синтетични масла се ползва "букет" от базови масла + "букет" от добавки . Това позволява да се постигнат желаните качества .

КРАТКИ РАЗЯСНЕНИЯ :
Относно вискозитета или цифричките 5в40 , 10в40 и тн . Значи първата цифричка ти показва какъв ще е вискозитета на маслото , като е студен двигателя . А втората цифра означава какъв ще е вискозитета , като е топъл двигателя . Та значи 5в40 ще е по-рядко при студен старт от 15в40 , което ще позволи по леко развъртане на мотора, по-ниско налягане на маслото защото при студен старт с гъсто масло налягането е много високо ! И ще има по-добра защита на детайлите на двигателя . А когато двигателя загрее до работна температура двете масла ЩЕ СА ЕДНАКВО ГЪСТИ !!! С тази разлика , че пълната синтетика е по-издръжлива на налягане и температура и пази двигателя по-добре , както и турбината която е доста по-гореща от двигателя в някой моменти ! И отделно от това има много по-добри миещи свойства , което за дизела е особенно важно ! И като цяло синтетиката издържа на по-сурови условия . А 5W40 е вискозитет , който чудесно покрива всички сезони у нас . Ако искаш максималната възможна устойчивост на износване може да ползваш 10W60 за лятото и 5W50 за зимата . Другия вариант е да ползваш някоя качествена добавка , която намалява триенето и пази при студен старт . Всякакви други размисли и страсти по темата са безмислени . Това за смяната на типа масло след определни километри е таква глупост , че въобще не искам да го коментирам .


ОТНОСНО ХАРЧЕНЕТО НА МАСЛО :
Всяка кола харчи масло !!! Абсолютно независимо от това , което наблюдавате , като ниво на пръчката ! Няма никаъв шанс сегментите да обират всичкото масло от стените на цилиндъра , както и гумичките от стеблата на клапаните . Отделно , че самото масло се изпарява . Ефекта на "не пипането" на маслото се изразява в това , че маслото постоянно се допълва от различни източници като : конденз на вода от въздуха , гориво от цилиндрите , сажди и всякакви видове отлагания от стените на цилиндрите и какви ли не други мръсотии . За това и повечето коли на къси разстояния в града не харчат даже някой връщат , а като излязат от София до Бургас и половин литър го няма . Като реално 100мл. са били масло , а останалото е вода и гориво , които са се изпарили .

Потребителски аватар
Japanese_fever
Мнения: 9476
Регистриран: 02 мар 2005 05:48
Репутация: 11
Местоположение: Touge, Japan
Автомобил: 2014 Toyota Zelas

Re: За маслата.

Мнение от Japanese_fever » 24 авг 2011 01:41

Информация (на английски) за тестване на масла 10W30, както синтетични, така и минерални. Маслата са описани в началото на материала. По някаква причина теста е правен за Хонда S2000.

http://www.s2ki.com/s2000/topic/169852- ... for-s2000/

These are the most comprehensive and recent ones I could find. They date to March 2003 and May 2003. I will post the numbers, add a comment or two, and answer any questions you may care to pose. These tests were commisioned by Amsoil, but since they use standardized ASTM protocols, they could easily be verified, and any deception challenged. Based on my experiences with the products from all these companies, and the results of similar but less comprehensive tests posted elsewhere, these do not look doctored or suspect. But as I did not oversee them, I cannot and will not be accountable for any discrepancies, real or imagined. This was a lot of work to type, and I strived to get them right.

1. All the oils were 10w30 viscosity
2. The oils tested were:
Amsoil (syn)
Castrol GTX Drive Hard (mineral)
Valvoline Synpower (syn)
Mobil Drive Clean (min) - isn't this the rebadged Honda oil?
Pennzoil Purebase (min)
Quaker State (Syn)
Quaker State Peak Perf (min)
Castrol Syntec (syn)
Valvoline (min)
Pennzoil Synthetic (syn)
Mobil1 SuperSyn (syn)

The following ASTM tests were run:
Thin-film Oxygen Uptake ( D-4742)
High Temp/High Shear ( D-4683)
NOACK Volatility ( D-5900)
Pout Point (D-97)
Total Base Number (D-2896)
Cold Cranking Simulator D-5293)
4-Ball Wear (D-4172)

-----------------------------------


Test 1: Thin Film Oxygen Uptake:
Measures the oxidation stability of an oil.
The induction time (break point) in minutes is measured. The test uses standard amounts of fuel dilution, soluble metals, and water to offer a real-world applicability.

Results for this test(all units in minutes):
Amsoil: >500 (no break)
Mobil1: 397
Pennzoil Purebase: 242
Castrol Syntec: 221
Valvoline: 219
Vavoline SynPower: 211
Mobil Drive Clean: 209
Quaker State Peak Performance: 192
Pennzoil Synthetic: 159
Quaker State Synthetic: 159
Castrol GTX Drive Hard: 132

Test 2: High Temperature/High Shear (HT/HS)
Measures a lube's performance under severe heat and shear (mechanical stress) as would be found in the journal bearings under heavy load. The units displayed are viscosity based, using the centipose unit (cP). The minimum spec for a 30w is 2.9 cP.

Results for this test (all units in cP):
Amsoil: 3.51
Quaker State Peak Performance: 3.37
Castrol GTX Drive Hard: 3.35
Vavoline SynPower: 3.30
Mobil1: 3.30
Valvoline: 3.30
Mobil Drive Clean: 3.28
Pennzoil Purebase: 3.16
Quaker State Synthetic: 3.15
Pennzoil Synthetic: 3.14
Castrol Syntec: 3.13

Test 3: NOACK Volatility.
Measures the evaporative loss of lubricants in high temperature conditions. The higher the number, the thicker the lubricant will become. API SL and GF-3 specs allow for a 15% evaporation limit. In this test, obviously, lower is better. Syns almost always have an advantage due to their monomolecularity.

Results for this test (% weight loss):
Amsoil: 4.86
Vavoline SynPower: 7.03
Castrol Syntec: 7.77
Quaker State Synthetic: 7.80
Pennzoil Synthetic: 8.15
Mobil1: 8.92
Castrol GTX Drive Hard: 8.93
Quaker State Peak Performance: 10.63
Mobil Drive Clean: 10.83
Pennzoil Purebase: 10.93
Valvoline: 12.18

Test 4: Pour Point
This test reveals the lowest temperature at which a lubricant will flow when cooled under test conditions. The lower, the better the product will perform in getting from the oil pan to the upper oil galleys, and in providing oil pressure quickly. Synoils generally are the best, because they are free of wax crystals, but today's mineral oils are better refined to remove wax impurities, and use advanced pour point depressant additives to help offset the synoils' intrinsically better properties.

Results for this test (all units in degrees Centigrade):
Amsoil: -48
Mobil1: -46
Vavoline SynPower: -46
Castrol Syntec: -43
Pennzoil Synthetic: -40
Quaker State Synthetic: -40
Pennzoil Purebase: -37
Valvoline: -37
Mobil Drive Clean: -37
Castrol GTX Drive Hard: -37
Quaker State Peak Performance: -34

Test 5: Total Base Number (TBN)
TBN displays the lubricant's reserve alkalinity, and is, of course, the opposite of TAN (total acid number). A high TBN will help resist the formation of acids from sulfur and other sources. It is also a good indicator of reserve resistance to oxidation. The higher the number, the superior ability to suspend contaminants and the greater the ability to provide long-drain intervals
Results for this test (all units in mg KOH/g):
Amsoil: 12.34
Vavoline SynPower: 11.38
Castrol Syntec: 10.39
Pennzoil Synthetic: 9.73
Mobil1: 8.57
Valvoline: 7.88
Quaker State Synthetic: 7.82
Castrol GTX Drive Hard: 7.74
Mobil Drive Clean: 7.71
Quaker State Peak Performance: 7.55
Pennzoil Purebase: 7.40

RR's comments: I was very impressed with all the oils, as the mineral oils have significantly improved, consistent with previous comments about how mineral oils are closing in, and that the GF-3 spec has resulted in very good performing products. Mobil1's showing is the best i have seen for that product, which usually was in the 5-6 range previously. It certainly also supports my previous comments that the 3K oil change "necessity" is out of place with current technology. Like an enema for a dead man, while it may not help to do a 3K change, it wouldn't hurt I guess. :)

Test 6: Cold Crank Sumulator
This one determines the apparent viscosity of the oils at low temperatures and high shear rates, simulating the dreaded cold start. It has direct applicability to engine cranking, the lower the number the better in terms of stress on the battery, starter, etc. A 10w is tested at -25degF and must show a vis <7000 cP to pass.

Results for this test (all units cP at -25degC):
Pennzoil Synthetic: 3538
Amsoil: 3590
Mobil1: 3967
Quaker State Synthetic: 4142
Vavoline SynPower: 4541
Quaker State Peak Performance: 4620
Castrol Syntec: 4783
Castrol GTX Drive Hard: 5804
Pennzoil Purebase: 5936
Mobil Drive Clean: 6448
Valvoline: 6458

RR Comments: If you live and drive your car in very cold climates, the advantage of the synoils is obvious. Keep in mind that the NOACK performance figures here as well, as this tests hows the performance of fresh oil - after a few thousand miles, the oils with higher volatility will likely have thickened, unless there has been high dilution from fuel, such as can occur if excessive startup idling warmups are employed.


Test 7: Four Ball Wear
This one is a good indicator of the wear protection of a lubricant, although in the real-world it is should be factored in with the TBN of the oil. Three metal balls are clamped together, and a rotating 4th one is pressed against them in sliding contact. A scar is produced, since at some point the film strength (resistance to being squeezed out) of the oil will be exceeded. The scar is then measured, and the smaller the average wear scar, the better. This test is affected by both the base stock of the oil, and its additive package.

Results for this test (all units in inches):
Amsoil: 0.40
Castrol Syntec: 0.45
Vavoline SynPower: 0.55
Quaker State Synthetic: 0.55
Mobil Drive Clean: 0.55
Pennzoil Synthetic: 0.60
Mobil1: 0.60
Valvoline: 0.60
Castrol GTX Drive Hard: 0.60
Quaker State Peak Performance: 0.60
Pennzoil Purebase: 0.65


RR Comments: Amsoil and Castrol Syntec are the clear frontrunners, indicating excellent chemistry and use of anti-wear additives. Once again, the high performance of the mineral oils against the 2nd tier synoils is notable, although one cannot dismiss the superiroity of the synoils across the board.

------------------------------------------------------------------------

Final comments:
I think that except for one of the lubes, there was a wide discrepancy of performance for the others - one might be good here, not so good there. As in life, consistency of performance is what sets apart the great from the good.
As Voltaire said, "The best is the enemy of the good". Perfectly good performance can be found in any of these products, and a thinking owner would factor his/her driving styles, operating conditions (environmental), maintenance schedule (intervals between changes), cost constraints, buy vs lease, and expected length of ownership into making a choice.

Now, what about the other top synoils? Well, they were not tested here, but certainly the industry giants were. Based on tests I have run or seen from sources I trust in the industry, Red Line, NEO, Motul, and others would likely score in the top quartile of these tests. The tests anmd UOA's I have seen for Royal Purple have never shown it to be other than mid-tier, competitive with the synoil or GIII mineral oils from the major companies.

Hope this is useful to you - I found it fascinating to watch the goo go head to head.

Happy Motoring!!
2014 Toyota Zelas, 2.5L VVT-i (2AR-FE), 6-speed

България ще се оправи тогава, когато всички, които са свалили катализаторите си - ги сложат обратно!

Потребителски аватар
Japanese_fever
Мнения: 9476
Регистриран: 02 мар 2005 05:48
Репутация: 11
Местоположение: Touge, Japan
Автомобил: 2014 Toyota Zelas

Re: За маслата.

Мнение от Japanese_fever » 24 авг 2011 06:16

'Shto be, maslata vsqka godina li im smenqt sustavkite.
Nali v osnovata si sa edno i su6to samo dobavkite sa razli4ni
Ne veram masloto na Mobil, mineralnoto da re4em,da e tolkova po-razli4no ot tova predi 8 godini, ili koqto i da bila druga marka maslo.
2014 Toyota Zelas, 2.5L VVT-i (2AR-FE), 6-speed

България ще се оправи тогава, когато всички, които са свалили катализаторите си - ги сложат обратно!

Потребителски аватар
dany.killmister
Мнения: 193
Регистриран: 14 май 2009 15:43
Репутация: 2
Местоположение: София

Мнение от dany.killmister » 27 сеп 2011 14:16

Това масло дали е добро за D4D?
Прикачени файлове
IMG_4924.jpg
IMG_4924.jpg (81.62 KБ) Видяна 16901 пъти
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004

nowyaris
Мнения: 4472
Регистриран: 11 фев 2009 16:17
Репутация: 124
Местоположение: ЛИНЦ/АТ

Мнение от nowyaris » 27 сеп 2011 20:25

Перфектно е.

p7777777
Мнения: 50
Регистриран: 02 дек 2011 20:36
Репутация: 0
Местоположение: Видин

синтетично масло 5В45 на кастрол

Мнение от p7777777 » 02 дек 2011 23:09

5В45 на кастрол се използва в фирменият сервиз на Форд за всички видове турбодизели и команрейл.смяната е на 25000 км.

nowyaris
Мнения: 4472
Регистриран: 11 фев 2009 16:17
Репутация: 124
Местоположение: ЛИНЦ/АТ

Re: синтетично масло 5В45 на кастрол

Мнение от nowyaris » 03 дек 2011 08:06

p7777777 написа:5В45 на кастрол се използва в фирменият сервиз на Форд за всички видове турбодизели и команрейл.смяната е на 25000 км.
Такъв клас по АСЕА няма.На 25 000 км.кое сменят на Форда-Двигателя ли?

Потребителски аватар
iceman1234
Мнения: 123
Регистриран: 29 авг 2011 13:15
Репутация: 0
Местоположение: Plovdiv

Мнение от iceman1234 » 03 дек 2011 10:24

Moto-Phohe слагат някъкво фордовско масло - 5W30 на новите си дизелки и им дават 20 000км до смяна. Спецификациите не съм ги гледал. Основните коли във фирмата са форд и от там е инфото. Има и малко ситроени - те пак на този вискозитет - Тотал - те на 15 000 сменят ...
D4D & シビック Изображение

Потребителски аватар
KiLLeR
Мнения: 1188
Регистриран: 01 дек 2010 02:48
Репутация: 2
Местоположение: Пловдив/София

Мнение от KiLLeR » 05 дек 2011 13:36

Абе вярно ли е, че пълната синтетика не си променя обема при загрял и при студен двигател?? wacko.gif
Toyota Avensis D4D 2001

Изображение

Потребителски аватар
zi_zi_top
Мнения: 4141
Регистриран: 09 май 2008 22:57
Репутация: 71
Местоположение: София

Мнение от zi_zi_top » 05 дек 2011 16:57

Няма начин да не си променя обема. Това са свойства само на идеалния газ. Всичко останало си променя обема.
Известната мъдрост учи да се избягва даването храна на троловете и да се устоява на изкушението да им се отговаря.
Войнстващата простащина е последната защитна линия на всяко неаргументирано становище, но тя не го прави по-аргументирано!

Потребителски аватар
Japanese_fever
Мнения: 9476
Регистриран: 02 мар 2005 05:48
Репутация: 11
Местоположение: Touge, Japan
Автомобил: 2014 Toyota Zelas

Мнение от Japanese_fever » 11 яну 2012 17:11

Не забравяйте, че пълната синтетика НЕ Е извънземно масло, а обикновено, минерлано масло със синтетични присадки за по-голяма устойчивост при високи темп. и по-голям пробег! Както и намалено съдържание на парафини, които се сгъстяват при ниски температури.
2014 Toyota Zelas, 2.5L VVT-i (2AR-FE), 6-speed

България ще се оправи тогава, когато всички, които са свалили катализаторите си - ги сложат обратно!

Потребителски аватар
Japanese_fever
Мнения: 9476
Регистриран: 02 мар 2005 05:48
Репутация: 11
Местоположение: Touge, Japan
Автомобил: 2014 Toyota Zelas

Мнение от Japanese_fever » 13 фев 2012 19:24

От американски форум, относно Amsoil, Royal Purple и Mobil 1:
Amsoil- Great
RP- Overpriced
Mobil 1- Not what it used to be
when Exxon bought Mobil they cheapened the formula. Now Walmart sells it for like 5 bucks a quart and people think its still the same? lol
http://honda-tech.com/showthread.php?t= ... l+analysis
2014 Toyota Zelas, 2.5L VVT-i (2AR-FE), 6-speed

България ще се оправи тогава, когато всички, които са свалили катализаторите си - ги сложат обратно!

Потребителски аватар
dany.killmister
Мнения: 193
Регистриран: 14 май 2009 15:43
Репутация: 2
Местоположение: София

Мнение от dany.killmister » 21 фев 2012 11:32

dany.killmister написа:Това масло дали е добро за D4D?
Дали да сложа от това масло на auris 1.4 d4d или от ТM AUTO е по добро
Прикачени файлове
img_4924_170.jpg
img_4924_170.jpg (81.62 KБ) Видяна 14800 пъти
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004

Потребителски аватар
Japanese_fever
Мнения: 9476
Регистриран: 02 мар 2005 05:48
Репутация: 11
Местоположение: Touge, Japan
Автомобил: 2014 Toyota Zelas

Мнение от Japanese_fever » 21 фев 2012 18:30

Колега тази тема е за информация за маслата, а не за въпроси за маслата.

Ако имаш въпрос си го задай в отделна тема.
2014 Toyota Zelas, 2.5L VVT-i (2AR-FE), 6-speed

България ще се оправи тогава, когато всички, които са свалили катализаторите си - ги сложат обратно!

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 2 госта